Centrum voor geestelijke gezondheidszorg

Behandeling kind en jeugd

Ondersteuning kind en jeugd

  • Samenwerken vanuit gelijkwaardigheid;
  • Werken aan eigen kracht van kind en gezin;
  • Doen wat nodig is om een kind weer op gang te brengen;
  • Onnodige problematisering en psychiatrische labeling voorkomen;
  • Alleen DSM-classificatie stellen als dit meerwaarde heeft.

CONTACT

Vakantietijd

In de kerstvakantie bent u welkom op het inloopspreekuur: op maandag 23 december, dinsdag 24 december, donderdag 2 januari en op vrijdag 3 januari. 

Als we open zijn is de receptie bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur. Op maandag 30 december en dinsdag 31 december is de receptie bereikbaar van 08.30 uur tot 13.00 uur, op deze twee dagen is er geen inloopspreekuur.

We zijn gesloten op: 1e, 2e en 3e kerstdag en op nieuwjaarsdag. 

Hulp voor kinderen en jongeren

Ons centrum is de aangewezen plek als uw kind psychische klachten heeft en vastloopt thuis en/of op school. De afdeling kind en jeugd van GGZ Centrum Wageningen biedt laagdrempelige ondersteuning, analyseert problemen met een brede blik en kijkt naar pragmatische oplossingen.

Wij gaan uit van kernvragen en kernproblemen en kijken van daaruit naar oplossingen. Dat doen wij samen met alle betrokkenen: het kind of de jongere, de ouders, school en eventuele anderen. Het stellen van een (psychiatrische) diagnose is niet ons primaire doel.

Onze behandelingen zijn gericht op het vergroten van de regie van het kind en de ouders. Daarnaast hebben wij aandacht voor de voorwaarden die nodig zijn om het kind of de jongere weer in ontwikkeling te brengen. Medicatie kan daar een onderdeel van zijn, maar is altijd een onderdeel van de bredere behandeling.