Centrum voor geestelijke gezondheidszorg

Werkwijze

U kunt uw kind aanmelden via de huisarts, jeugdarts, medisch specialist of jeugdconsulent. Wij willen ervoor zorgen dat de huisarts de regie over de aanmelding heeft. Als de verwijzing niet via de huisarts verloopt, vragen we de verwijzer om de huisarts hiervan op de hoogte te brengen.

Aanmelding

 • U kunt als ouder of verzorger uw kind inschrijven op het inloopuur.
 • U neemt de verwijsbrief mee en een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind.
 • het is handig als u vooraf ook onze algemene voorwaarden door kunt nemen?
 • U vult het aanmeldformulier in. U kunt het aanmeldformulier ook vooraf digtiaal aanleveren.
 • U levert het aanmeldformulier in bij onze receptie en wij spreken samen met u een datum voor het intakegesprek af.

Intake

 • Het kind en de ouders/verzorgers vullen een of enkele vragenlijsten in. Dat kan vooraf online of voorafgaand aan het intakegesprek.
 • Gesprek met kind en ouder(s) met (GZ-)psycholoog of kinder- en jeugdpsychiater. Dit duurt ongeveer 45-60 minuten.
 • Gesprek met kind en ouder(s) met klinisch psycholoog. Dit gesprek duurt ongeveer 15-30 minuten.
 • Pauze waarin de intakers overleggen. Duur ongeveer 15 minuten.
 • Tenslotte een adviesgesprek van ongeveer 15-30 minuten. Tijdens het adviesgesprek wordt in overleg een keuze gemaakt over het vervolgtraject.

Vervolgtraject

Het vervolg van het traject kan bestaan uit:

 • een onderzoek;
 • advies en/of consultatie;
 • een behandeling door ons eigen jeugdteam, elders onder regie van GGZ Centrum Wageningen of een combinatie van beiden.

Na de intake ontvangen verwijzer, huisarts, ouders/verzorgers en het kind een brief met daarin kort het beleidsplan. Aan het einde van de behandeling en eventueel tussentijds ontvangen verwijzer, huisarts, ouders/verzorgers en het kind een kort evaluatieverslag.