Behandeling volwassenen

Behandeling en ondersteuning op maat

GGZ Centrum Wageningen levert gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Bij ons wordt langdurige ondersteunende beschikbaarheid gecombineerd met korte doelgerichte behandelstappen.

Wij werken met een gestructureerd behandelprogramma. We beginnen met een uitgebreide intake waarbij we op basis van uw persoonlijke profiel een voorstel doen voor een eerste korte termijn doel.

In ons centrum werken ervaren hulpverleners die uw belang centraal stellen en zich verdiepen in uw situatie. Het gaat erom dat u zich gehoord en gezien voelt en de regie over uw leven weer terugkrijgt. Als u zich door ons laat behandelen staat er een team om u heen. Dit team bestaat uit verschillende hulpverleners die ieder vanuit hun eigen rol met u meedenken.

Behandelingen bij ernstige problematiek

Bij GGZ Centrum Wageningen staat uw persoonlijke ontwikkeling en autonomie centraal, ook als er sprake is van ernstige en vastzittende problematiek.

Wij kunnen altijd meedenken over wat een haalbare doelstelling voor behandeling zou kunnen zijn. We maken helder onderscheid tussen

  • begeleiding: ondersteunen en helpen bij het omgaan met de klachten en omstandigheden
  • behandeling: het met afstand bezinnen op hoe u omgaat met de omstandigheden en hier invloed op uitoefenen.  

Wij bieden als behandelcentrum geen structurele begeleiding. Wij werken samen met collega instanties die hier in gespecialiseerd zijn.

U persoonlijke contactpersoon staat voor u klaar als u incidenteel een ondersteunend gesprek nodig heeft. U kunt hen bereiken op het dagelijks inloopspreekuur of via onze chatapp.  

Ehealth

Ehealth staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online behandelmodules en online inzage in het eigen gezondheidsdossier. Hierdoor kan een cliënt niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankelijk zorg gebruiken via een tablet of smartphone. We hebben zo meer mogelijkheden om mensen te ondersteunen, ook tussen afspraken in. Dit kan dan in de vorm van een vragenformulier zijn, teksten met informatie over een specifiek onderwerp of filmpjes ter ondersteuning.

Verwijzing huisarts

Bent u door uw huisarts verwezen naar de GGZ, dan kunt u voor zowel de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) als de Specialistische GGZ (SGGZ) bij ons terecht. We zullen de huisarts gedurende uw behandeling bij ons op de hoogte houden van de zorg die door ons is aangeboden en het eventuele vervolgtraject dat wij aanbevelen.

Samenwerking

Zoals u hierboven hebt kunnen lezen werken we samen met de huisarts. Het kan ook zijn dat we samenwerken met andere GGZ-instellingen, zoals: Pro Persona, Somatische ziekenhuizen (ook specialistische zoals Kempenhaeghe), Verslavingszorg (Iriszorg), RIBW, Solidez. Het kan ook zijn dat een doorverwijzing nodig is, dan denken we met u mee.

Behandeleffecten

Via ROM-vragenlijsten (Routine Outcome Measurement) die we per mail sturen (aan het begin, tussendoor en aan het eind van de behandeling) kunnen we zien of er sprake is van verbetering, stilstand of verslechtering. Dit resultaat nemen we mee in het vervolgtraject.

Cliëntervaringen

Bij uw evaluatiegesprek krijgt u ook een cliënttevredenheidsonderzoek (cqi). We meten dan met een vragenlijst hoe u de behandeling heeft ervaren. Deze vragenlijst heet de CQ-index. Voor het jaar 2018 werden we gewaardeerd met een 8,1.

Het komende jaar willen wij de gezamenlijke besluitvorming, oftewel shared decision making (SDM) verbeteren. We laten dit onderwerp terugkomen in de evaluatiegesprekken en we bespreken dit ook in de klinische lessen die we als team gezamenlijk volgen.

  • Uitgebreide en zorgvuldige intake

  • Keuze uit verschillende behandelmogelijkheden

  • Open en vriendelijke sfeer op basis van gelijkwaardigheid

  • Samen geven wij uw behandeling vorm

Inloopuur

Wij verzorgen elke werkdag tussen 9:00 en 10:00 uur een inloopuur. U kunt altijd binnenlopen of bellen. Wij denken graag met u mee.

Heeft u een verwijsbrief? Neemt u die dan gelijk mee naar het inloopuur.

GGZ Centrum Wageningen

Generaal Foulkesweg 28
6703 BS Wageningen
Fax 0317-358265

Kwaliteitsstatuut

8,2 (CQ-index 2019)

Bejegening: 4,76

Samen beslissen: 3,58

Uitvoering behandeling: 4,16