Centrum voor geestelijke gezondheidszorg

Behandeling volwassenen

Behandeling volwassenen

  • Uitgebreide en zorgvuldige intake;
  • Keuze uit verschillende behandelmogelijkheden;
  • Open en vriendelijke sfeer op basis van gelijkwaardigheid;
  • Samen geven wij uw behandeling vorm.

CONTACT

In de kerstvakantie zijn we gesloten vanaf dinsdag 25 december tot en met dinsdag 1 januari.

Klik hier voor de belangrijke mededeling over vergoedingen 2019.

Behandeling en ondersteuning op maat

GGZ Centrum Wageningen levert gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Maar wij bieden u ook ondersteuning als u problemen heeft thuis of op het werk. Of worstelt met onzekerheid, impulsiviteit of spanningen. Wij werken met een gestructureerd behandelprogramma. Onze werkwijze is open en gericht op afstemming en gelijkwaardigheid.

Als u zich bij ons aanmeldt, beoordelen wij uw situatie en stellen een diagnose. Een probleem of stoornis waaraan gewerkt wordt tijdens de behandeling. Dat kan autisme zijn, depressie, ADHD, angst- of een persoonlijkheidsstoornis. In ons centrum werken ervaren hulpverleners die uw belang centraal stellen en zich verdiepen in uw situatie. Het gaat erom dat u zich gehoord en gezien voelt en de regie over uw leven weer terugkrijgt. Als u zich door ons laat behandelen staat er een team om u heen. Dit team bestaat uit verschillende hulpverleners die nauw met elkaar samenwerken.

Behandelingen bij ernstige problematiek

Bij GGZ Centrum Wageningen staat uw persoonlijke ontwikkeling en autonomie centraal, ook als er sprake is van ernstige problematiek. Heeft u een ernstige psychiatrische aandoening, zoals borderline, depressie of een psychose? Het gespecialiseerde behandelteam van GGZ Centrum Wageningen helpt u via therapie en gesprek zo goed mogelijk weer op weg. Zij dragen er aan bij dat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven in uw eigen woonomgeving. Ook als u een chronische psychiatrische ziekte heeft die u vooral met medicijnen onder controle hebt gehouden, kunnen wij u ondersteunen met intensieve begeleiding. Uit onderzoek blijkt dat er met behandeling nog heel wat te winnen valt.

Ehealth

Ehealth staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online behandelmodules en online inzage in het eigen gezondheidsdossier. Hierdoor kan een cliënt niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankelijk zorg gebruiken via een tablet of smartphone. We hebben zo meer mogelijkheden om mensen te ondersteunen, ook tussen afspraken in. Dit kan dan in de vorm van een vragenformulier zijn, teksten met informatie over een specifiek onderwerp of filmpjes ter ondersteuning. Een voorbeeld van gebruik van Ehealth is: ontspanningsoefeningen als onderdeel van een protecolbehandeling.  

Verwijzing huisarts

Bent u door uw huisarts verwezen naar de GGZ, dan kunt u voor zowel de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) als de Specialistische GGZ (SGGZ) bij ons terecht. We zullen de huisarts gedurende uw behandeling bij ons op de hoogte houden van de zorg die door ons is aangeboden en het eventuele vervolgtraject dat wij aanbevelen. Dit doen we bij elk traject middels een brief.

Behandeleffecten en Cliëntervaringen

Via ROM-vragenlijsten (Routine Outcome Measurement) die we per mail sturen (aan het begin, tussendoor en aan het eind van de behandeling) kunnen we zien of er sprake is van verbetering, stilstand of verslechtering. Dit resultaat nemen we mee in het vervolgtraject.

Bij uw evaluatiegesprek krijgt u ook nog een cliënttevredenheidsonderzoek toegestuurd.