Centrum voor geestelijke gezondheidszorg

Vergoeding en kosten

DBC

Behandeling van volwassenen binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar, ongeacht het eigen risico. U hoeft alleen eigen risico te betalen als dit nog niet verbruikt is. Het eigen risico staat op het polisblad van uw zorgverzekering.

De kosten die wij in rekening brengen voor uw behandeling zijn gebaseerd op de Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor bedragen vastgesteld, afhankelijk van het soort behandeling, de  - directe en indirecte - duur van de behandeling en de diagnose. Een DBC duurt maximaal één jaar. Als u na het eerste DBC nog verdere behandeling nodig heeft, wordt een vervolg-DBC geopend. Als deze DBC start in een nieuw kalenderjaar, betekent dat dat er opnieuw aanspraak wordt gedaan op het eigen risico.

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

In Nederland en bij GGZ Centrum Wageningen wordt onderscheid gemaakt tussen Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). Na onze uitgebreide intake bestaat een BGGZ behandeling uit éen behandelblok van zes gesprekken. Als er meer dan éen behandelblok nodig is wordt de behandeling SGGZ genoemd. Bij afsluiting van een behandeling gaat er een factuur naar uw zorgverzekeraar. Dit is maximaal na een jaar. Als er een vervolgbehandeling gestart wordt in een later jaar dan de voorgaande behandeling startte kan het zijn dat er opnieuw eigen risico aangesproken wordt. 

Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg

Zorgverzekeraars maken onderscheid tussen gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg. Gecontracteerde zorg houdt in dat er afspraken zijn gemaakt tussen ons en de zorgverzekeraar en dat we gebonden zijn aan een jaarlijks budget. Niet-gecontracteerde zorg houdt in dat er geen afspraken zijn gemaakt tussen ons en de zorgverzekeraar.

In de lijst hieronder kunt u zien of u verzekerd bent bij een gecontracteerde of niet-gecontracteerde zorgverzekeraar.

Gecontracteerde zorg 2020

  • Menzis: Anderzorg, Menzis, Hema, PMA (nog in overleg) 
  • DSW: Stad Holland, In Twente, DSW
  • ASR: Ditzo, De Amersfoortse
  • Zorg en Zekerheid: AZVZ, Zorg en Zekerheid
  • ENO: Salland, ZorgDirect
  • ONZV: PNO Zorg, VvAA, ONVZ
  • CZ: Ohra, JustCZ, Nationale Nederlanden, CZ (nog in overleg) 
  • Achmea: FBTO, Avero Achmea, De Friesland, Zilveren Kruis, Pro Life, OZF, Interpolis, Zilveren Kruis
  • IptiQ: Promovendum, National Academic, Besure

Niet gecontracteerde zorg 2020

  • VGZ: Univé, Bewuzt, IZZ, IZA, zekur.nl, UMC, united consumers, VGZ

Eigen bijdrage 

VGZ heeft vastgesteld dat ze voldoende GGZ zorg hebben ingekocht in de regio en weigeren een contract met ons. Zij verwijzen u naar collega ggz instellingen in de regio. U kunt hiervoor contact opnemen met het team Zorgadvies en Bemiddeling van VGZ, telefoonnummer 088-1311611.

Mocht u toch bij ons in behandeling willen, dan is er bij de meeste polissen sprake van een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is maximaal 30 procent. Een specialistische behandeling kost gemiddeld 2500 euro. 

Eigen risico

Het jaarlijks eigen risico wordt aangesproken als u bij ons in behandeling bent en als dit nog niet gebruikt is voor andere gespecialiseerde gezondheidszorg. Als er een vervolgbehandeling gestart wordt in een volgend kalenderjaar, wordt er opnieuw eigen risico in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar. Een vervolgbehandeling start bijvoorbeeld na afsluiting van een BGGZ behandeling of als een behandeling langer dan een jaar duurt. 

Als u vragen heeft rondom de kosten en vergoeding kunt u contact opnemen met Annemarie van Harn.