Centrum voor geestelijke gezondheidszorg

Vergoeding en kosten

DBC

Behandeling van volwassenen binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar, ongeacht het eigen risico. U hoeft alleen eigen risico te betalen als dit nog niet verbruikt is. Het eigen risico staat op het polisblad van uw zorgverzekering.

De kosten die wij in rekening brengen voor uw behandeling zijn gebaseerd op de Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor bedragen vastgesteld, afhankelijk van het soort behandeling, de  - directe en indirecte - duur van de behandeling en de diagnose. Een DBC duurt maximaal één jaar. Als u na het eerste DBC nog verdere behandeling nodig heeft, wordt een vervolg-DBC geopend. Als deze DBC start in een nieuw kalenderjaar, betekent dat dat er opnieuw aanspraak wordt gedaan op het eigen risico.

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

In Nederland en bij GGZ Centrum Wageningen wordt onderscheid gemaakt tussen Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ. De manier van vergoeden is afhankelijk van het soort zorg dat u krijgt. Binnen de Generalistische Basis GGZ bestaat de behandeling uit enkele korte blokken. Na ieder blok gaat er een factuur naar uw zorgverzekeraar. Binnen de SGGZ wordt er minder vaak gefactureerd. Na maximaal een jaar wordt een factuur gestuurd naar de zorgverzekeraar, of eerder als de behandeling eerder is voltooid.

Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg

Zorgverzekeraars maken onderscheid tussen gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg. Gecontracteerde zorg houdt in dat er afspraken zijn gemaakt tussen ons en de zorgverzekeraar en dat we gebonden zijn aan een jaarlijks budget. Niet-gecontracteerde zorg houdt in dat er geen afspraken zijn gemaakt tussen ons en de zorgverzekeraar.

In de lijst hieronder kunt u zien of u verzekerd bent bij een gecontracteerde of niet-gecontracteerde zorgverzekeraar.

Gecontracteerde zorg 2019

 • Menzis: Anderzorg, Menzis, Hema, PMA
 • DSW: Stad Holland, In Twente, DSW
 • ASR: Ditzo, De Amersfoortse
 • Zorg en Zekerheid: AZVZ, Zorg en Zekerheid
 • ENO: Salland, ZorgDirect
 • ONZV: PNO Zorg, VvAA, ONVZ
 • CZ (in geval van GBGGZ): Ohra, JustCZ, Nationale Nederlanden, CZ

Niet-gecontracteerde zorg 2019

 • Achmea: FBTO, Avero Achmea, De Friesland, Zilveren Kruis, Pro Life, OZF, Interpolis, Zilveren Kruis
 • VGZ: Univé, Bewuzt, IZZ, IZA, zekur.nl, UMC, united consumers, VGZ
 • IptiQ: Promovendum, National Academic, Besure
 • CZ (in geval van SGGZ): Ohra, CZdirect.nl, Delta Lloyd, CZ

Over het algemeen kunnen we ook ongecontracteerd namens u declareren, zodat u het te vergoeden bedrag niet hoeft voor te schieten. Wij vragen hiervoor uw toestemming met een zogenoemde Akte van Cessie. Voor CZ, CZ direct Ohra en Delta Lloyd is dit niet toegestaan. Om problemen bij de declaratie te voorkomen stemmen we in een gesprek met u af hoe wij hier mee om gaan en maken we hier zo mogelijk afspraken over.

Eigen risico

We kunnen bij bijna alle zorgverzekeraars rechtstreeks declareren. U hoeft de factuur niet voor te schieten. Wij dienen de factuur in, de zorgverzekeraar betaalt aan ons uit. Zo nodig vragen we u een akte van cessie te tekenen, waarmee u ons akkoord geeft de verrekening van de zorg met uw zorgverzekeraar af te handelen.

Als er nog eigen risico open staat, dan wordt dit apart met u afgehandeld. In het geval van gecontracteerde zorg via uw zorgverzekeraar. In het geval van niet gecontracteerde zorg verrekenen wij dit eigen risico rechtstreeks met u.

Het niet vergoede deel

Bij niet gecontracteerde zijn er geen afspraken gemaakt tussen ons en de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar keert daarom vaak minder uit, zodat er een niet vergoed deel overblijft. Dit niet vergoede deel dragen wij tot en met 2019. Per 2020 draagt u als cliënt deze kosten zelf. Hierover volgt in de loop van 2019 meer informatie.

Als u vragen heeft rondom de vergoeding kunt u contact opnemen met Annemarie van Harn.