Behandeling volwassenen

Onze werkwijze

Uw huisarts heeft besloten dat een GGZ-behandeling nodig is. Wilt u kijken of u bij ons bij het juiste adres bent, dan kunt u binnenlopen tijdens ons inloopuur. Een van onze behandelaren kan dan met u bekijken welke ondersteuning of behandeling u nodig heeft.

Als u heeft besloten dat u zich bij ons wilt inschrijven, dan nodigen wij u na inschrijving binnen veertien weken uit voor een intake. Tijdens de intake stellen wij aan de hand van meerdere vragenlijsten en gesprekken een diagnose en maken we samen met u een behandelplan.

Voor wie

Wij bieden behandeling aan voor cliënten die baat hebben bij ambulante en kortdurende behandeling, zowel in het kader van generalistische Basis GGZ als voor Specialistische GGZ. Onze doelgroep omvat alle veel voorkomende stoornissen zoals angst- en paniek, depressie, trauma, dwang, acute stress en andere stoornissen zoals die worden genoemd in de DSM 5 classificaties.

Het verschil tussen Basis GGZ en Specialistische GGZ zit vooral in de hulpvraag. Een afgebakende vraag gericht op éen klacht kan met éen behandelstap behandeld worden en valt in de BGGZ. 

Vastzittende en moeilijk beïnvloedbare klachten als verslavings- en eetproblemen kunnen niet in de BGGZ behandeld worden. Voor persoonlijkheidsproblemen en bij problemen op meerdere aandachtsgebieden is het over het algemeen ook nodig om meerdere behandelstappen achter elkaar aan te zetten. 

Behandeling

Het zorgproces ziet er als volgt uit: Na de intake werken we in blokken van 6 gesprekken met ieder een eigen korte termijn doel. Na ieder blok evalueer je met de regiebehandelaar of het doel gehaald is en of de samenwerking met de behandelaar goed was. In dit gesprek wordt gelijk bepaald of en zo ja wel doel passend is voor de volgende behandelstap. Per stap wordt gekeken welke behandelaar het meest aangewezen is om mee samen te werken. Dit gebeurt vanzelfsprekend in samenspraak met u als client. 

Gedurende het behandeltraject heeft u een vaste contacpersoon bij wie u terecht kunt met acute vragen of als ter ondersteuning voor als u er niet uit komt met uw behandelaar of de regiebehandelaar. 

Zo maken we gebruik van Protocolaire behandelingen, Cognitieve Therapie, Traumabehandeling, Schematherapie, PMT, EMDR, Imaginair Exposure, Exposure,Cognitieve therapie, Oplossingsgerichte therapie, Structurende therapie, Stressverlagende therapie (hier en nu, mindfulness), Transactionele analyse, Yucel, Positieve (constructionele) gedragstherapie, Herstelbenadering, E-health, Dramatherapie,  Al deze behandelvormen worden volgens zorgstandaarden aangeboden (klik hier voor de ggzstandaarden).

Uw wensen, behoeften en situatie staan centraal in het kiezen welke behandelvorm wordt gekozen. We vinden het belangrijk dat u uiteindelijk zeggenschap heeft over het doel en wij zeggenschap hebben over de middelen.

Het betrekken van uw naastbetrokkenen is onderwerp van aandacht in de intake. In de intake vragen we wat uw behoeften daarin zijn en daar stemmen we de behandeling op af. 

Afspraken nakomen

Als u twee keer zonder bericht niet op een afspraak bent verschenen of minder dan 24 uur van te voren hebt afgezegd, wordt er eerst gewerkt aan het nakomen van afspraken. Als er zes weken geen contact is geweest wordt uw dossier gesloten. Er gaat dan een rekening naar de zorgverzekeraar. Indien nodig kan het dossier later weer geopend worden.

Beëindigen van behandeling

Tijdens de evaluatie van een behandelblok kan in overleg met u besloten worden om de behandeling te stoppen. Ook kunt u zelf besluiten niet verder te willen met de behandeling. Dit kunt u kenbaar maken aan uw behandelaar.

  • Uitgebreide en zorgvuldige intake

  • Keuze uit verschillende behandelmogelijkheden

  • Open en vriendelijke sfeer op basis van gelijkwaardigheid

  • Samen geven wij uw behandeling vorm

Inloopuur

Wij verzorgen elke werkdag tussen 9:00 en 10:00 uur een inloopuur. U kunt altijd binnenlopen of bellen. Wij denken graag met u mee.

Heeft u een verwijsbrief? Neemt u die dan gelijk mee naar het inloopuur.

GGZ Centrum Wageningen

Generaal Foulkesweg 28 
6703 BS Wageningen

Tel 0317-413 901
(tussen 9:00 en 13:00 uur)

Whatsapp 06-309 917 72
(tussen 13:00 en 17:00 uur)

Kwaliteitsstatuut

8,2 (CQ-index 2019)

Bejegening: 4,76

Samen beslissen: 3,58

Uitvoering behandeling: 4,16