Centrum voor geestelijke gezondheidszorg

Onze werkwijze

Uw huisarts heeft besloten dat een GGZ-behandeling nodig is. Wilt u kijken of u bij ons bij het juiste adres bent, dan kunt u binnenlopen tijdens ons inloopuur. Een van onze behandelaren kan dan met u bekijken welke ondersteuning of behandeling u nodig heeft.

Als u heeft besloten dat u zich bij ons wilt inschrijven, dan nodigen wij u na inschrijving binnen zes weken uit voor een intake. Tijdens de intake stellen wij aan de hand van meerdere vragenlijsten en gesprekken een diagnose en maken we samen met u een behandelplan.

Behandeltraject

Onze werkwijze bestaat erin om steeds in blokken van 3 maanden te werken waarin een duidelijk doel wordt nagestreefd. Tijdens de intake bepalen wij in overleg welk probleem of klacht als eerste wordt behandeld. In een behandeltraject kunnen ten behoeve van het overeengekomen doel alle reguliere behandelvormen worden aangeboden (denk aan Protocolaire behandelingen, Cognitieve Therapie, Traumabehandeling, Schematherapie, PMT, enzovoorts).

Na ieder blok evalueert de hoofdbehandelaar hoe de behandeling is verlopen en hoe het ervoor staat met de klachten. Als het nodig is, wordt gekeken welke problemen nog behandeld moeten worden en met welke behandelaar. De evaluatie bestudeert in samenspraak met u wat de effecten van het afgelopen traject zijn. Hiervoor worden ook telkens ROM-vragenlijsten afgenomen, om ervoor te zorgen dat een eventueel nieuw traject zo goed mogelijk aansluit bij het punt waar u op dat moment in uw ontwikkeling bent aangekomen.

Heeft u een verwijzing voor de basis GGZ dan wordt er altijd met één behandelaar aan één klacht gewerkt. Als u bent verwezen naar de Specialistische GGZ dan kan er door meerdere behandelaren aan meerdere problemen worden gewerkt. In het kader van een SGGZ-behandeling kan immers zo nodig méér dan een behandeltraject worden aangeboden.

Afspraken nakomen

Als u twee keer zonder bericht niet op een afspraak bent verschenen of minder dan 24 uur van te voren hebt afgezegd, wordt er eerst gewerkt aan het nakomen van afspraken. Als er zes weken geen contact is geweest wordt uw dossier gesloten. Er gaat dan een rekening naar de zorgverzekeraar. Indien nodig kan het dossier later weer geopend worden.

Beëndigen van behandeling

Tijdens de evaluatie van een behandelblok kan in overleg met u besloten worden om de behandeling te stoppen. Ook kunt u zelf besluiten niet verder te willen met de behandeling. Dit kunt u kenbaar maken aan uw behandelaar.