Skip to main content

Doelgroep

GGZ Centrum Wageningen

Generaal Foulkesweg 28
6703 BS Wageningen

0317-413901

Doelgroep

GGZ Centrum Wageningen biedt behandelingen aan mensen met psychische problemen vanaf 18 jaar. Het gaat om enkelvoudige behandelingen voor middelcomplexe problematiek. In de praktijk betekent dit dat we streven naar een aanbod van twee-wekelijkse gesprekken en dat dat voldoende moet zijn om verbetering te krijgen.

Wij sluiten bij voorbaat niemand uit op basis van standaard criteria. Het heeft volgens ons met onderliggende drijfveren te maken of een behandeling al dan niet helpend is en die zijn heel persoonlijk. Wel weten we uit ervaring dat onderstaande problemen zo vastzittend kunnen zijn dat er meer zorg of ondersteuning nodig is.

  • Bij ernstige psychische problemen, waarbij van buiten af ingegrepen moet worden omdat er risico is voor schade of gevaar. Het op het eigen gevoel vertrouwen is dan tijdelijk niet helpend. Dan is het aangewezen om meer intensieve behandeling aan te gaan. Met een weekprogramma bijvoorbeeld of een klinische opname.
  • Als er specifieke kennis en attitude nodig is. Voorbeelden hiervan zijn beperktheid in verstandelijk vermogen en ernstige verslavings- of eetproblematiek. Of gespecialiseerde medicatiebehandeling van onder andere psychosen en bipolaire stoornissen.
  • Voor specifieke diagnoses en bijbehorende behandelprogramma’s. We doen geen diagnostisch onderzoek naar ADHD, autisme of persoonlijkheidsstoornissen.

Onze manier van werken past het beste bij situaties waarbij de omstandigheden en klachten zo ingewikkeld zijn geworden dat je er zelf niet meer uit komt. Als je beseft dat het anders moet en dat je dit niet alleen kan, kun je stap voor stap gaan onderzoeken wat voor jou het beste werkt. 

Wij kunnen vaak iets betekenen voor mensen die verdwaald zijn geraakt in de reguliere GGZ. Bij ons is het geen contra-indicatie als je meerdere diagnoses hebt, suïcidale gedachten hebt, getraumatiseerd bent of een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld hebt gekregen. Ook als het ingewikkeld is, kunnen wij meedenken over wat nodig is om een stap verder te komen.

Of je daadwerkelijk bij ons aan het goede adres bent, kunnen we pas zeggen na een persoonlijk gesprek. Hiervoor kun je op werkdagen langskomen op ons inloopuur.