Nieuws en achtergrond

  • HOME
  • Nieuws
  • Een nieuw begin – een vernieuwende kijk op zorg!

Een nieuw begin – een vernieuwende kijk op zorg!

2022 was een jaar van ingrijpende veranderingen voor ons centrum. Binnen de directie was afstand en onenigheid ontstaan, waardoor we elkaar niet meer begrepen. Jan van Montfoort besloot begin dit jaar de organisatie te verlaten. Dit ging gepaard met onrust en ongemak voor alle betrokkenen en had al met al veel impact op iedereen. Jan is met een aantal collega’s een nieuwe ggz-instelling begonnen, GGZ voor jou.

Jan en ik hebben dit centrum samen opgericht. Jan heeft als wetenschapper een bijzondere filosofische kijk op behandelen; ik houd me als SPV en als mediator voor al bezig met het contact en met het verhouden tot het leven in praktische zin. De afgelopen tien jaar hebben we daarmee de basis gelegd voor een nieuwe manier van werken in de GGZ: een integrale, mensgerichte benadering vanuit positieve gezondheid, waarin luisteren en doen wat nodig is centraal staat.

Sinds Jan vertrokken is, ben ik inhoudelijk directeur. Hiermee ontstond nog meer ruimte voor een bredere kijk op ziekte en gezondheid, met aandacht voor bezieling in de ruimste zin van het woord en de helende werking van contact. In ons centrum werken wij samen, met elkaar en met de cliënten. Vanuit openheid, vertrouwen en gelijkwaardigheid. Onze behandelingen zijn erop gericht om ruimte te maken, steun te bieden en handvatten te geven voor meer balans, veerkracht en vertrouwen in het leven. 

Door de lange wachttijden voor intensieve en langdurige behandelingen bij andere ggz-instellingen, worden bij ons steeds vaker cliënten met ernstige problematiek aangemeld. Dit maakt dat de grenzen in wat wij kunnen bieden helder worden. Wij focussen ons op persoonlijkheidsontwikkeling en kunnen altijd meedenken over hoe we iemand een stap verder kunnen helpen. Iemand moet hiervoor wel over enige mate van zelfstandigheid in (emotionele) zelfzorg beschikken. We werken met afgebakende blokken van zes tweewekelijkse gesprekken. In de tussentijd zijn cliënten met momenten op zichzelf aangewezen. Daarbij kan iedereen altijd een beroep doen op ons dagelijkse inloopuur; dit is echter niet bedoeld voor structureel gebruik.

We hebben een indicerend regiebehandelaar, die verantwoordelijk is voor de medische kaders. Ter aanvulling zoeken we collega-GZ-psychologen, zodat hier in gezamenlijkheid verantwoordelijkheid voor gedragen kan worden. Binnen deze medische kaders gaan we de komende jaren met het team vernieuwende behandelingen ontwikkelen en uitvoeren. Met ingang van het nieuwe jaar hebben we twee nieuwe artsen in dienst. We hebben bewust gekozen voor holistische artsen, omdat zij verder kijken dan de klacht alleen en altijd op zoek zijn naar onderliggende oorzaken. In de praktijk betekent dit dat onze artsen ook interventies zullen doen op leefstijl en welzijn. Verder hebben we een nieuw team van drie toezichthouders, die intensief betrokken zijn en de zakelijke, organisatorische en professionele kaders bewaken.

Terugkijkend op dit roerige jaar kunnen we zeggen dat alle hectiek ons ook veel heeft gebracht. Het heeft ons opgeschud en helderheid gebracht over de gewenste richting. Het geeft ons de mogelijkheid om onze unieke aanpak nog verder te ontwikkelen, vanuit deskundigheid, een brede holistische blik en betrokkenheid bij de client. We verheugen ons erop dit in het nieuwe jaar verder met elkaar en met u vorm te geven en uit te dragen!

Inloopuur

Wij verzorgen dinsdag t/m vrijdag tussen 9:00 en 10:00 uur een inloopuur. U kunt altijd binnenlopen of bellen. Wij denken graag met u mee.

Heeft u een verwijsbrief? Neemt u die dan gelijk mee naar het inloopuur.

GGZ Centrum Wageningen

Generaal Foulkesweg 28 
6703 BS Wageningen

Tel 0317-413 901
(tussen 8:30 en 12:00 uur
en 14.00 en 16.00 uur)

Of stuur een email naar:
receptie@ggzwageningen.nl

Kwaliteitsstatuut

7,3 (CQ-index 2021)

Bejegening: 4,5

Samen beslissen: 4,2

Uitvoering behandeling: 3,6

© - GGZ Centrum Wageningen - Webdesign: Buro Blûn