Centrum voor geestelijke gezondheidszorg

Informatie bijeenkomst

Binnen de Geestelijke Gezondheidszorg geeft de samenwerking tussen Regiebehandelaar en uitvoerend behandelaar nogal eens problemen. De verdeling van taken en verantwoordelijkheden kan voor verwarring en onenigheid zorgen. Volgens ons is het mogelijk om hierin gelijkwaardig en helder samen te werken juist door het verschil in rol en positie te benadrukken.

Op 13 januari geven we een gratis informatie avond voor regiebehandelaren in de ggz. Wij denken dat er iets kan veranderen in de ggz als de regiebehandelaren meer positie innemen vanuit de rol van regisseur. 

We vertellen over onze manier van werken. Ons onderscheid in behandel en begeleidingstaken en de voorwaarden aan een juist gesteld behandeldoel. 

In april start onze eerste training voor regiebehandelaren voor als onze manier van werken jou aanspreekt en je hier meer over wilt leren. 

De informatie bijeenkomst op 13 januari duurt van 19.00 tot 21.00 uur. Op ons adres in Wageningen. Geen kosten. 

Aanmelden informatieavond

Deugdelijk en Effectief Behandelen

Mei 2019

In het themanummer van Gedragstherapie (juni 2018) doet Van Emmerik het voorstel om Evidence-Based Practice (EBP) tot grondslag voor de VGCt te maken, waarop Hermans in hetzelfde nummer een reactie geeft. In deze bijdrage wordt de stelling dat “gedrag” de toegangspoort voor ons werk is en de verhouding tussen gedragstherapie en cognitieve therapie besproken. De bespreking hiervan mondt uit in de stelling dat het project van de geünificeerde psychotherapie niet gaat slagen. In plaats hiervan worden de epistemische deugden die nodig zijn voor een wetenschappelijke verankering van psychotherapie voorgesteld

Trefwoorden: evidence-based practice, gedrag, epistemische deugden, geünificeerde psychotherapie, bewezen effectieve interventies