Centrum voor geestelijke gezondheidszorg

Vakantietijd

In de kerstvakantie bent u welkom op het inloopspreekuur: op maandag 23 december, dinsdag 24 december, donderdag 2 januari en op vrijdag 3 januari. 

Als we open zijn is de receptie bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur. Op maandag 30 december en dinsdag 31 december is de receptie bereikbaar van 08.30 uur tot 13.00 uur, op deze twee dagen is er geen inloopspreekuur.

We zijn gesloten op: 1e, 2e en 3e kerstdag en op nieuwjaarsdag. 

Informatie bijeenkomst

Binnen de Geestelijke Gezondheidszorg geeft de samenwerking tussen Regiebehandelaar en uitvoerend behandelaar nogal eens problemen. De verdeling van taken en verantwoordelijkheden kan voor verwarring en onenigheid zorgen. Volgens ons is het mogelijk om hierin gelijkwaardig en helder samen te werken juist door het verschil in rol en positie te benadrukken.

Een ander probleem in de GGZ is de focus op de klachten. De laatste jaren draaide het in de ggz om effectmetingen gericht op klachtreductie. Wij zijn voorstander van effectmetingen, als middel om het effect te verhogen. Niet als doel op zich. Net als veel anderen ondertussen denken wij dat doelgericht werken meer houvast biedt dan klachtgericht werken. 

Wij willen over onze samenwerkingsvorm vertellen, zodat iedereen hoort dat we binnen de GGZ met veel minder moeite veel betere resultaten kunnen behalen.

We geven regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten. Op 13 januari is de volgende. Dan praten we over doelgericht werken en hoe dat er in de praktijk uit ziet. 

Werk je in de GGZ of heb je met de GGZ te maken en ben je gewoon nieuwsgierig? Je bent van harte welkom vanaf half zeven op maandagavond 13 januari. 

De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 21.00 uur. Op ons adres in Wageningen. Geen kosten. 

Aanmelden informatieavond