Centrum voor geestelijke gezondheidszorg

Regiebehandelen in de Kortdurende Specialistische GGZ

Doel van de cursus:

 • GZ-psychologen en Klinisch Psychologen leren hoe op te treden als Regiebehandelaar in de GBGGZ en de SGGZ; daarnaast leren hoe ze de uitvoerende behandelaren moeten coachen in het doelgericht behandelen.
 • De inbreng van de RB staat los van de inhoud van de behandeling. RB is geen super-behandelaar.
 • De behandelaar voert zelfstandig de behandeling uit en is de aanspreekbare persoon, heeft de regie over de behandeling
Deelnemers:
GZ-psychologen; Klinisch Psychologen; Psychiater; mogelijk is ook deelname door directeuren/leidinggevenden van instellingen.
Aantal deelnemers:
maximaal 15
Tijdsinvestering:
5 dagdelen, twee hele dagen en een halve dag
Opzet van de cursus
Twee hele dagen en een halve dag (totaal 5 dagdelen)
Trainers
Jan van Montfoort, regiebehandelaar
André van Wolferen, behandelaar
Annemarie van Harn, zorgcoördinator

Dag 1

Doel: RB kan een Behandeldoel stellen

 • 09:00 – 09:30 Voorstelrondje
 • 09:30 – 10:00 Algemene Introductie hoe is dit ontstaan? Bespreken van Omstandigheden, Coping en Klachten; cirkel van verandering, cirkel van balans; filmpje van Frank
  • Eén doel stellen
  • Geen tegenstrijdig doel
  • Filmpje van Frank
  • We kunnen maar één ding tegelijk
  • Liefst niet twee trajecten synchroon
  • Oefenen:
   • Deelnemer speelt eigen cliënt en krijgt een RB
   • Feiten in de biografie blijken niet erg belangrijk
 • 10:00 – 13:00 Om 13:00 zijn deelnemers in staat met cliënt tot een concreet doel te komen
  • 10:00 – 10:15 Introductie en theorie
  • 10:15 – 11:15 deelnemers oefenen met de rol van RB in de grote groep
  • 11:15 – 11:30 pauze
  • 11:30 – 13:00 oefenen
  • 13:00 – 13:30 lunch door centrum aangeboden
 • 13:30 – 16:45 Om 16:45 zijn deelnemers in staat om tot een vastgesteld behandeldoel te komen waarbij ook de resultaten van de vragenlijsten zijn meegewogen
  • 13:30 – 14:30 Voordracht over vragenlijsten, inclusief NVM
  • 14:30 – 15:15 oefenen: RB presenteert de vragenlijsten aan de cliënt en komt tot een doel
  • 15:15 – 15:30 pauze
  • 15:30 – 16:35 oefenen met presenteren en tot een doel komen
  • 16:35 – 16:45 landen en afronden

Dag 2

Doel: RB coacht de uitvoerend behandelaar (ochtend); Evalueren en afronden van de Behandeling (middag)

 • 09:00 – 13:00 Om 13:00 uur kan de RB de uitvoerend behandelaar coachen
 • 09:00 – 09:30 Introductie van onderwerp
 • 09:30 – 10:30 oefenen gesprek tussen RB – B ter afronding van de intake
 • 10:00 – 10:45 pauze
 • 10:45 – 13:00 oefenen met complicaties:
  • Veranderen van behandeldoel
  • Toevoegen van nieuwe behandeldoelen
  • Snel klaar met behandeldoel
  • Cliënt wil een andere behandelaar
  • Behandelaar kan niet samenwerken met cliënt
  • Behandelaar komt tussentijds bij RB langs
 • 13:00 – 13:30 pauze
 • 13:30 – 16:45 Om 16:45 kan de RB de behandeling evalueren en afronden
 • 13:30 – 14:00 Annemarie komt iets vertellen over het inloopspreekuur
 • 14:00 – 16:35 oefenen met evalueren en afronden
 • 16:35 – 16:45 landen en afronden

Derde (halve) dag

Doel: De RB kan regiebehandelen in de kortdurende GGZ

 • 09:00 – 12:15 terugkoppelen van en oefenen met opgedane ervaringen; oefenen met zaken die nader geoefend moeten worden, genoteerd tijdens de eerste twee dagen
 • 12:15 – 13:00 toets maken; evaluatieformulier; evalueren en einde cursus