Centrum voor geestelijke gezondheidszorg

Vakantietijd

In de kerstvakantie bent u welkom op het inloopspreekuur: op maandag 23 december, dinsdag 24 december, donderdag 2 januari en op vrijdag 3 januari. 

Als we open zijn is de receptie bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur. Op maandag 30 december en dinsdag 31 december is de receptie bereikbaar van 08.30 uur tot 13.00 uur, op deze twee dagen is er geen inloopspreekuur.

We zijn gesloten op: 1e, 2e en 3e kerstdag en op nieuwjaarsdag. 

Regiebehandelen in de Kortdurende Specialistische GGZ

Doel van de cursus:

 • GZ-psychologen en Klinisch Psychologen leren hoe op te treden als Regiebehandelaar in de GBGGZ en de SGGZ; daarnaast leren hoe ze de uitvoerende behandelaren moeten coachen in het doelgericht behandelen.
 • De inbreng van de RB staat los van de inhoud van de behandeling. RB is geen super-behandelaar.
 • De behandelaar voert zelfstandig de behandeling uit en is de aanspreekbare persoon, heeft de regie over de behandeling
Deelnemers:
GZ-psychologen; Klinisch Psychologen; Psychiater; mogelijk is ook deelname door directeuren/leidinggevenden van instellingen.
Aantal deelnemers:
maximaal 15
Tijdsinvestering:
5 dagdelen, twee hele dagen en een halve dag
Opzet van de cursus
Twee hele dagen en een halve dag (totaal 5 dagdelen)
Trainers
Jan van Montfoort, regiebehandelaar
André van Wolferen, behandelaar
Annemarie van Harn, zorgcoördinator

Dag 1

Doel: RB kan een Behandeldoel stellen

 • 09:00 – 09:30 Voorstelrondje
 • 09:30 – 10:00 Algemene Introductie hoe is dit ontstaan? Bespreken van Omstandigheden, Coping en Klachten; cirkel van verandering, cirkel van balans; filmpje van Frank
  • Eén doel stellen
  • Geen tegenstrijdig doel
  • Filmpje van Frank
  • We kunnen maar één ding tegelijk
  • Liefst niet twee trajecten synchroon
  • Oefenen:
   • Deelnemer speelt eigen cliënt en krijgt een RB
   • Feiten in de biografie blijken niet erg belangrijk
 • 10:00 – 13:00 Om 13:00 zijn deelnemers in staat met cliënt tot een concreet doel te komen
  • 10:00 – 10:15 Introductie en theorie
  • 10:15 – 11:15 deelnemers oefenen met de rol van RB in de grote groep
  • 11:15 – 11:30 pauze
  • 11:30 – 13:00 oefenen
  • 13:00 – 13:30 lunch door centrum aangeboden
 • 13:30 – 16:45 Om 16:45 zijn deelnemers in staat om tot een vastgesteld behandeldoel te komen waarbij ook de resultaten van de vragenlijsten zijn meegewogen
  • 13:30 – 14:30 Voordracht over vragenlijsten, inclusief NVM
  • 14:30 – 15:15 oefenen: RB presenteert de vragenlijsten aan de cliënt en komt tot een doel
  • 15:15 – 15:30 pauze
  • 15:30 – 16:35 oefenen met presenteren en tot een doel komen
  • 16:35 – 16:45 landen en afronden

Dag 2

Doel: RB coacht de uitvoerend behandelaar (ochtend); Evalueren en afronden van de Behandeling (middag)

 • 09:00 – 13:00 Om 13:00 uur kan de RB de uitvoerend behandelaar coachen
 • 09:00 – 09:30 Introductie van onderwerp
 • 09:30 – 10:30 oefenen gesprek tussen RB – B ter afronding van de intake
 • 10:00 – 10:45 pauze
 • 10:45 – 13:00 oefenen met complicaties:
  • Veranderen van behandeldoel
  • Toevoegen van nieuwe behandeldoelen
  • Snel klaar met behandeldoel
  • Cliënt wil een andere behandelaar
  • Behandelaar kan niet samenwerken met cliënt
  • Behandelaar komt tussentijds bij RB langs
 • 13:00 – 13:30 pauze
 • 13:30 – 16:45 Om 16:45 kan de RB de behandeling evalueren en afronden
 • 13:30 – 14:00 Annemarie komt iets vertellen over het inloopspreekuur
 • 14:00 – 16:35 oefenen met evalueren en afronden
 • 16:35 – 16:45 landen en afronden

Derde (halve) dag

Doel: De RB kan regiebehandelen in de kortdurende GGZ

 • 09:00 – 12:15 terugkoppelen van en oefenen met opgedane ervaringen; oefenen met zaken die nader geoefend moeten worden, genoteerd tijdens de eerste twee dagen
 • 12:15 – 13:00 toets maken; evaluatieformulier; evalueren en einde cursus