Skip to main content

Visie

GGZ Centrum Wageningen

Generaal Foulkesweg 28
6703 BS Wageningen

0317-413901

Behandelvisie

Wij geloven dat autonomie de basis is van psychische gezondheid. Autonomie definiëren we als ‘het vrij voelen om eigen keuzes te maken’. Eigen keuzes maken begint met naar jezelf en naar je gevoel luisteren. In die zin begint psychische gezondheid met aandacht voor je gevoel hebben en dit serieus nemen.

Onze belangrijkste focus is om onze cliënten te helpen naar zichzelf te luisteren. Klachten zijn daarin niet meer dan een signaal dat het niet goed gaat en dat er meer zelfzorg nodig is. De aard van de klachten is daarin voor ons minder relevant dan de ernst. Als de klachtendruk hoog is, is er dringend behoefte aan zorg, ontspanning en vertrouwen.

Wij denken dat het analyseren en vaststellen van stoornissen de ander vaak niet verder helpt. We doen dit zo weinig mogelijk. Als onderdeel van de gezondheidszorg onderzoeken en categoriseren we de klachten en daar hoort een diagnose bij. We stellen in de intake een diagnose op symptoom niveau. In de intake doen we onderzoek naar onderliggende persoonlijkheidskenmerken. We doen geen diagnostisch onderzoek naar onderliggende stoornissen zoals ADHD, ASS (autisme spectrum stoornis) of persoonlijkheidsstoornissen.