Werkwijze

Werkwijze

Wilt u kijken of u bij ons bij het juiste adres bent, dan kunt u binnenlopen tijdens ons inloopuur (dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur). De zorgcoördinator kijkt dan met u welke ondersteuning of behandeling u nodig heeft.

Als u heeft besloten dat u zich bij ons wilt inschrijven en heeft u een verwijzing van de huisarts dan kunt u na de kennismaking direct een intake inplannen.

Voor wie

Wij bieden behandeling aan voor cliënten die open willen onderzoeken wat nodig is om verder te komen met de klachten en binnen de omstandigheden. Onze focus ligt niet zo zeer op het verhelpen van de klachten. Voor ons is het doel altijd persoonlijkheidsversterking. In de intake maken we een persoonlijkheidsprofiel en stellen we een diagnose waarop we haalbare behandeldoelen kunnen stellen.

Onze doelgroep omvat alle veel voorkomende stoornissen zoals angst- en paniek, depressie, trauma, dwang, acute stress en andere stoornissen zoals die worden genoemd in de DSM 5 classificaties. Diagnoses zijn bij ons niet bepalend voor de behandeling. Behandeling kan face tot face plaats vinden of via beeldbellen.

Vastzittende en moeilijk beïnvloedbare klachten als verslavings- en eetproblemen moeten soms klinisch behandeld worden. Voor persoonlijkheidsproblemen en bij problemen op meerdere aandachtsgebieden is het over het algemeen nodig om meerdere behandelstappen achter elkaar aan te zetten.

Behandeling

Intake

Voor de intake vragen we je verschillende vragenlijsten in te vullen. Op basis daarvan stellen we een diagnose en een persoonlijkheidsprofiel. Het persoonlijkheidsprofiel geeft iets weer over de klachtendruk, de draagkracht, de beinvloedbaarheid en overlevingsmanieren. Op basis van dit profiel kunnen we de haalbaarheid van de behandeldoelen vaststellen.

Doelgericht

Elk behandeltraject heeft een eigen specifiek geformuleerd doel. Bij het begin van het traject doen we onze best om samen uw doel zo goed mogelijk te specificeren, omdat wij van mening zijn dat een behandeling met een vaag of onhaalbaar doel niet veel zal opleveren. Een voorbeeld van onhaalbaar doel is “nooit klachten meer hebben”; een voorbeeld van een vaag doel is: “me beter voelen” of “mijn zelfvertrouwen vergroten”.

Je omgeving betrekken?

Bij de intake komt ook de vraag aan de orde of u wensen heeft aangaande het betrekken van naastbetrokkenen bij de behandeling. In de intake vragen we wat uw behoeften daarin zijn en hieraan kunnen we tijdens de behandeling een vorm geven.

Goed kijken hoe het gaat: 6 gesprekken en dan evaluatie

Het zorgproces ziet er als volgt uit: Na de intake werken we in trajecten van telkens 6 gesprekken, waarvan we er ten hoogste drie doen in één behandeling.

Na ieder traject van 6 behandeling vindt er een evaluatie plaats, in een gesprek met de regiebehandelaar. Besproken wordt of je iets hebt gehad aan het traject, of er gereedschappen zijn aangereikt en of je dat merkt aan hoe je om gaat met de klachten. Ook de behandelrelatie met de uitvoerend behandelaar wordt besproken. In dat gesprek besluiten we of verder behandelen zinvol is en een doel heeft, dan wel dat we beter niet verder kunnen behandelen omdat behandeling niet tot verbetering leidt. Als je op eigen kracht verder kunt sluiten we de behandeling af. Per stap wordt gekeken welke behandelaar het meest aangewezen is om mee samen te werken. Dit gebeurt vanzelfsprekend in samenspraak met u als client. 

Na 3 maal 6 gesprekken stoppen we de behandeling. Dat wil niet zeggen dat je dan uitbehandeld bent, maar na drie trajecten volgt er altijd een periode waarin je op eigen kracht – zonder behandelgesprekken – verder gaat en werkt met wat je in de behandeling hebt opgestoken.

Vaste contactpersoon

Gedurende het behandeltraject heeft u een vaste contactpersoon bij wie u terecht kunt met acute vragen of als ter ondersteuning voor als u er niet uit komt met uw behandelaar of de regiebehandelaar. 

Soorten behandeling

Is het doel van de behandeling bepaald dan hoort het bij onze deskundigheid om hiervoor de geschikte behandeling (behandelvorm) aan te bieden. De uitvoerend behandelaar kan altijd toelichten welke behandeling hij of zij geeft en op welke manier die behandeling kan bijdrage aan het bereiken van het gestelde doel.

Alle reguliere behandelingen (behandeltechnieken) kunnen in ons centrum in een behandeling worden toegepast. Deze behandelvormen worden volgens de eisen van de zorgstandaarden aangeboden. We maken gebruik van (delen van) onderstaande behandelvormen:

Afspraken nakomen

Als u twee keer zonder bericht niet op een afspraak bent verschenen of minder dan 24 uur van te voren hebt afgezegd, wordt er eerst gewerkt aan het nakomen van afspraken. Als er zes weken geen contact is geweest wordt uw dossier gesloten. Er gaat dan een rekening naar de zorgverzekeraar. Indien nodig kan het dossier later weer geopend worden. Beëindigen van behandeling

Tijdens de evaluatie van een behandelblok kan in overleg met u besloten worden om de behandeling te stoppen. Ook kunt u zelf besluiten niet verder te willen met de behandeling. Dit kunt u kenbaar maken aan uw behandelaar. Nadat de behandeling is gestopt blijft u welkom op het inloopspreekuur, mocht het toch minder gaan. We denken dan met u mee over de mogelijkheden.

Beëindigen van behandeling

Tijdens de evaluatie van een behandelblok kan in overleg met u besloten worden om de behandeling te stoppen. Ook kunt u zelf besluiten niet verder te willen met de behandeling. Dit kunt u kenbaar maken aan uw behandelaar. Nadat de behandeling is gestopt blijft u welkom op het inloopspreekuur, mocht het toch minder gaan. We denken dan met u mee over de mogelijkheden.

  • Uitgebreide en zorgvuldige intake

  • Keuze uit verschillende behandelmogelijkheden

  • Open en vriendelijke sfeer op basis van gelijkwaardigheid

  • Samen geven wij uw behandeling vorm

Inloopuur

Wij verzorgen dinsdag t/m vrijdag tussen 9:00 en 10:00 uur een inloopuur. U kunt altijd binnenlopen of bellen. Wij denken graag met u mee.

Heeft u een verwijsbrief? Neemt u die dan gelijk mee naar het inloopuur.

GGZ Centrum Wageningen

Generaal Foulkesweg 28 
6703 BS Wageningen

Tel 0317-413 901
(tussen 8:30 en 12:00 uur
en 14.00 en 16.00 uur)

Of stuur een email naar:
receptie@ggzwageningen.nl

Kwaliteitsstatuut

7,3 (CQ-index 2021)

Bejegening: 4,5

Samen beslissen: 4,2

Uitvoering behandeling: 3,6

© - GGZ Centrum Wageningen - Webdesign: Buro Blûn