Skip to main content

Behandelmethoden

GGZ Centrum Wageningen

Generaal Foulkesweg 28
6703 BS Wageningen

0317-413901

Behandelmethoden

De basis van onze manier van werken is open en onderzoekende gespreksvoering. Wij focussen ons op het versterken van de autonomie. Onder autonomie verstaan we het gevoel van eigen zeggenschap en eigen verantwoordelijkheid.

We hebben de afgelopen jaren een eigen behandelmethode ontwikkeld gericht op het versterken van de persoonlijkheid. Hierin maken we onderscheid tussen behandeling en ondersteunende beschikbaarheid. Bij ons kun je iedere werkdag op het inloopuur langskomen of een afspraak inplannen bij de zorgcoördinator voor een ondersteunend gesprek. 

De behandeling begint met psychologisch onderzoek naar de bouwstenen van de persoonlijkheid van de cliënt. We maken een persoonlijkheidsprofiel op basis van draagkracht, beïnvloedbaarheid, klachtendruk en coping (overlevingsmanieren). Op basis van dit persoonlijkheidsprofiel kunnen we meedenken over wat de aangewezen stappen zijn om te zetten.

We werken in behandelblokken van zes sessies. Iedere behandelstap heeft een eigen haalbaar korte termijn doel. Als de klachtendruk zo hoog is, dat dit eerst aandacht behoeft, wordt het eerste doel klachtendruk verlagen. Als de stress hanteerbaar is, zijn de behandeldoelen eigenlijk altijd gericht op coping. Dus op het omgaan met stress en omstandigheden.

Vanuit een brede, positieve kijk op gezondheid  kunnen we interventies inzetten vanuit reguliere behandelmethoden als Cognitieve Gedrags Therapie, oplossingsgerichte therapie en Acceptence- en Commitment Therapy. We werken graag met vaktherapie, zoals creatieve therapie en dramatherapie, omdat vaktherapeuten bij uitstek gespecialiseerd zijn in het onderzoeken van de gevoelswereld.

Daarnaast moedigen we onderzoek naar en de inzet van nieuwe en alternatieve interventies aan. Zo hebben we behandelaren die opgeleid zijn in Non Violent Communication van Marschall Rosenberg, haptotherapie, holistische hulpverlening en familie-opstellingen.

Onze behandelaren hebben allemaal als basis een erkende GGZ-opleiding. We voldoen hiermee aan de eisen van de zorgverzekeraars.